Kiểm tra tình trạng mạng T-Mobile

5.000 VND

Thời gian ước tính 1-5 Phút

Kiểm tra tình trạng Sạch cước/Nợ cước/Báo mất/Blocked của nhà mạng T-Mobile.

Sau khi có kết quả, hệ thống tự động báo giá cho dịch vụ Unlock.

Các kết quả:

Outstanding balance = Nợ cước.

Clean = Sạch cước.

Lost or stolen = Máy báo mất hoặc mất cắp.

Nếu Blocked sẽ có lý do ví dụ: Unpaid payment = Nợ cước | Under contract hoặc EIP = Còn hợp đồng | Fraud = Lừa đảo

Yêu cầu check chuẩn nhà mạng trước khi đặt hàng, tránh mất thời gian.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm