[SERIAL] Check nhà mạng iPhone + iCloud + Bảo hành

10.000 VND

Thời gian 1 Phút

Độ chính xác >70%.

Thông tin bao gồm kiểu máy, nhà mạng, iCloud, Simlock

Ví dụ:

Model: IPHONE 7 PLUS 32GB BLACK CELLULAR [A1661/A1786] [IPHONE9,2]
IMEI: 3553720892xxxxx
Serial Number: F2LTXXXXXX
Find My iPhone = Tình trạng iCloud. Ví dụ: OFF= Tắt | ON = Bật
Locked Carrier = Tên nhà mạng. Ví dụ: US Sprint/Virgin/Boost (Sprint MVNO) Locked Activation Policy 
SIMLock Status: Locked  = Máy khóa mạng | Unlocked = Máy quốc tế

Dịch vụ có thể sẽ trả sai kết quả nhà mạng khi là máy : máy trả bảo hành / máy được bán tại Apple Store kèm gói cước nhà mạng.

Nếu bạn cần kiểm tra chính xác nhà mạng, nên chọn dịch vụ kiểm tra nhà mạng khác.

Đăng ký

hoặc Đăng nhập nếu bạn đã là thành viên.

Xem danh sách đầy đủ

GóiGiá góiGiá được giảm
Pro30300.000 VND cho 30 ngày4.500 VND
Vip30600.000 VND cho 30 ngày2.500 VND